Główna

Błąd! Proszę zaznaczyć jedną z opcji

Zaznacz odpowiednio

Oceniane obszary

 • Zdecydowanie Nie
 • Nie
 • Trudno powiedzieć
 • Tak
 • Zdecydowanie Tak

Wizerunek Urzędu

 • Zdecydowanie Nie 1
 • Nie 2
 • Trudno powiedzieć 3
 • Tak 4
 • Zdecydowanie Tak 5
 1. Urząd jest dobrze oznakowany
 2. Miejsca parkingowe są dostępne i wystarczające
 3. Strona internetowa jest czytelna i atrakcyjna wizualnie
 4. Wizerunek Urzędników jest stosowny do miejsca i funkcji

Indywidualne podejście do Klienta

 • Zdecydowanie Nie 1
 • Nie 2
 • Trudno powiedzieć 3
 • Tak 4
 • Zdecydowanie Tak 5
 1. Formularze są czytelne i zrozumiałe do wypełnienia
 2. Urzędnicy okazują zaangażowanie przy załatwieniu mojej sprawy
 3. Urzędnicy odnoszą się do mnie z szacunkiem
 4. Uzyskane od urzędników informacje są jasne i zrozumiałe

Kompetencje urzędników

 • Zdecydowanie Nie 1
 • Nie 2
 • Trudno powiedzieć 3
 • Tak 4
 • Zdecydowanie Tak 5
 1. Urzędnicy posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności
 2. Urzędnicy udzielają mi wszystkich niezbędnych informacji
 3. Urzędnicy udzielają pomocy w załatwieniu sprawy
 4. Urzędnicy potrafią rozwiać moje wątpliwości

Terminowość obsługi sprawy

 • Zdecydowanie Nie 1
 • Nie 2
 • Trudno powiedzieć 3
 • Tak 4
 • Zdecydowanie Tak 5
 1. Szybkość obsługi jest odpowiednia
 2. Poinformowano mnie o terminie załatwienia sprawy
 3. Termin załatwienia mojej sprawy został dotrzymany
 4. Moja sprawa została kompleksowo załatwiona

Rzetelność obsługi

 • Zdecydowanie Nie 1
 • Nie 2
 • Trudno powiedzieć 3
 • Tak 4
 • Zdecydowanie Tak 5
 1. Pracownicy wykazują obiektywizm w załatwieniu sprawy
 2. Moja sprawa została załatwiona zgodnie z przepisami
 3. Dokumentacja mojej sprawy jest przejrzysta
 4. Pracownicy Urzędu świadczą usługi w sposób staranny

Metryka Klienta